13. oktober 2022

The Real Thing

21. oktober 2022

"ARE KALVØ - TOPPAR VG-LISTA" av og med Are Kalvø

24. oktober 2022

Teatret Vårt - Tvillingene

7. november 2022

Teatret Vårt og Cirka Teater - Puls

19. november 2022

KOR LØYE MED UNGE OG LOVANDE GJESTEARTISTAR