Om kulturhuset

Adresse: Øyna 1 Postadresse: postboks 128, 6201 Stranda Epost: post@storkultur.no Mobiltelefon, dagleg leiar: 415 46 200

Storfjord Kulturhus er eit regionalt kulturhus for bygdene kring Storfjorden.


Foto: Vassbotn

Huset ligg i hjartet av Stranda sentrum, og vart opna i november 1999.
I tillegg til kino-/konsertsal med sitjeplass til 300 menneskje i amfi, inneheld huset fleire mindre møtesalar, konferanserom, kafe, kunstutstilling, folkebibliotek og parkeringskjellar.
Kulturhuset er eigd av Stranda kommune. Samvirkelaget Storfjord Kulturhus SA står for drifta, og dagleg leiar er Hilderun Søholt.


Foto: Vassbotn

I tillegg til å vere den naturlege møtestaden for kino, teater, dans, utstillingar og konsertar av alle slag, skreddersyr vi arrangement i ymse storleikar - frå små møte til selskap, stemne og konferansar med inntil 300 deltakarar.
Vi syter sjølvsagt også for servering av lunsj- og middagsrettar, og stiller med skjenkeløyve når det er ønskjeleg.