Aldersgrenser på kino

KINOFILM HAR ALDERSGRENSER - men barns modenhet følger ingen grenser!


Medietilsynet setter aldersgrenser på kinofilm i tråd med lov om film og videogram. Grensen er et uttrykk for at filmens innhold kan være til skade for barn og unge under aldersgrensen.

Fra 1. juli 2015 innføres det nye aldersgrenser på kino. Disse er: "Alle, 6 år, 9 år, 12 år, 15 år og 18 år".

A - tillatt for alle
6 - alle barn sammen med voksne
9 - barn ned til 6 år sammen med voksne
12 - barn ned til 9 år sammen med voksne
15 - unge ned til 12 år sammen med voksne
18 - absolutt grense!

undefined

Barnebillett:
I Storfjord Kulturhus går grensa for vaksenbillett ved starten av 9. klasse.

Mer informasjon om aldergrenser finner du hos www.medietilsynet.no