GENERELLE REGLAR OG INFORMASJON: 

Storfjord Kulturhus følgjer dei til ei kvar tid gjeldande nasjonale og lokale reglar, råd og retningslinjer: Helse Norge // Stranda Kommune

Du kan trygt kjøpe billettar til arrangement. Ved avlysing blir billettane refunderte, og ved flytting gjeld billettane på ny dato. Dersom smittesituasjonen, reglar og anbefalingar endrar seg slik at det får konsekvensar for arrangement eller kino, vil vi legge ut informasjon.

• Hald deg heime og test deg når du er sjuk eller har symptom


• Sidan det er faste tilviste plassar i operasalen og kinosalen, kan no alle seta brukast der, utan avstand mellom publikum


• Når ein ikkje sit på fast tilvist plass i salen, skal ein halde minst ein meter avstand til andre som ikkje er i same husstand eller tilsvarande nære. Dette gjeld til dømes på veg inn og ut av salane, i foajeen osv. 


• Munnbind er påbode å bruke der ein ikkje kan halde ein meter avstand. Munnbind må du ta med sjølv. Plikta til å bruke munnbind gjeld ikkje når ein sit på fast tilvist plass på arrangement/kino, for barn under 12 år eller for dei som av medisinske eller andre årsaker ikkje kan bruke munnbind.

• Du må sitje i setet / seta du har kjøpt


• Vi oppmodar alle om å kjøpe billett på førehand i ebillett-appen eller på www.storkultur.no


• Ytterkle kan du ta med inn i salen eller henge på garderobestativ i foajeen


• Kinokiosken er open som vanleg på kinoframsyningar. 

Kontakt oss gjerne på post@storkultur.no om du har spørsmål eller ønskjer meir informasjon!

Hjarteleg velkomne til oss!