Hun skrev for å kunne leve - Min mor, Marie Takvam

Om arrangementet

"HUN SKREV FOR Å KUNNE LEVE - MIN MOR, MARIE TAKVAM" Magnus Takvam har skrive eit personleg og gripande kunstnarportrett av mor si, diktaren Marie Takvam. Denne kvelden vil Takvam fortelje om livet til kunstnaren og familien. Det vil bli høve til å kjøpe boka etter foredraget.

Marie Takvam er fødd og oppvaksen på Skylstad i Norangsdalen. Familien levde ei stund eit omflakkande liv, men flytta i 1954 til Støbakk på Stranda, der dei budde i to år. Ferda gjekk sidan til Lillestrøm og Oslo.

"Hun skrev for å leve" er ei personleg og rørande historie om ein son som går opp i mora sine spor, der kvar side er fylt med kjærleik til henne. Det er og eit facinerande kunstnarportrett av ein av våre største diktarar.